Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI ZAMIENNE

 • napędy do bram garażowych
 • napędy do bram przemysłowych
 • samozamykacze
 • elektromagnesy
 • zamki
 • zamki przeciwpożarowe
 • klamki
 • pochwyty
 • centrale sterujące drzwiami przeciwpożarowymi
 • centrale oddymiania
 • czujki przeciwpożarowe
 • przyciski oddymiania (RPO)
 • przyciski ostrzegania o pożarze (ROP)
 • siłowniki do okien
 • elektrozaczepy przeciwpożarowe
 • szkło przeciwpożarowe