Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

SERWIS

  • oferujemy usługi serwisowe w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym
  • drzwi i bram przeciwpożarowych
  • drzwi stalowych i aluminiowych
  • bram stalowych rozwieranych i przesuwnych
  • systemów oddymiania
  • bram przemysłowych i systemów przeładunkowych

Oferujemy wykonanie przeglądów ustawowych drzwi i bram przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania.