Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

BRAMY PRZEMYSŁOWE

  • segmentowe
  • izolowane
  • kilkanaście wzorów i kolorów
  • obsługa ręczna lub napęd elektryczny
  • możliwość przeszklenia
  • opcjonalnie drzwi obsługowe
  • max szerokość 8000 mm
  • max wysokość do 6000 mm