Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

KLAPY DYMOWE

  • sterowanie pneumatyczne; z automatycznym uruchomieniem układu
  • sterowanie elektryczne; z automatycznym uruchomieniem układu po zadziałaniu czujek dymowych i temperaturowych
  • opcja funkcja przewietrzania i wentylacji