Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

Drzwi drewniane przeciwpożarowe

  • skrzydło drzwi okleinowane, gruntowane lakierem bezbarwnym
  • wypełnienie ognioodporne
  • ościeżnica drewniana lub stalowa
  • odporność ogniowa EI30, EI60,
  • izolacyjność akustyczna 37 dB
  • dymoszczelność S15
  • możliwość przeszklenia