Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

DRZWI DO KANCELARII TAJNYCH

  • spełniają wymagania MON i NATO dla drzwi do kancelarii tajnych
  • stolarka antywłamaniowa
  • do pomieszczeń do przetwarzania informacji tajnych