Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

Lekkie bramy przeciwpożarowe

  • odporność ogniowa EI30, EI60, EI120
  • przesuwne
  • rozsuwane
  • opuszczane
  • kurtynowe
  • segmentowe