Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

Drzwi stalowe przeciwpożarowe płaszczowe

  • wykonane z blachy stalowej 0,8 mm
  • ościeżnica stalowa
  • wypełnienie ognioodporne
  • malowane farbą proszkową wg palety kolorów RAL CLASSIC
  • odporność ogniowa EI30, EI60, EI120
  • możliwość przeszklenia
  • dymoszczelność S15, S30