Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Oferujemy kompletne systemy oddymiania klatek schodowych składające się m.in. z:

  • drzwi przeciwpożarowych
  • klapy dymowej
  • okien oddymiających
  • okien napowietrzających
  • wentylatorów oddymiających
  • wentylatorów napowietrzających
  • urządzeń sterujących oddymianiem (centrala, czujki, przyciski)
  • okablowania
  • systemu oświetlenia ewakuacyjnego
  • systemu okuć przeciwpanicznych do drzwi