Oferujemy tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie Certyfikatów Zgodności ITB oraz Aprobat Technicznych ITB

Ścianki stalowe przeciwpożarowe profilowe

  • wykonane z profili stalowych lub aluminiowych malowanych farbą proszkową wg palety kolorów RAL CLASSIC
  • możliwość wykonania ścianek z drzwiami
  • malowane farbą proszkową wg palety kolorów RAL CLASSIC
  • odporność ogniowa EI30, EI60, EI60/E120, EI120, E30, E60
  • przeszklone szkłem ppoż.
  • malowane w/g palety RAL Clasic